FAQ

Last modified: 18 Januari 2024

Teamwise PDR & More B.V.

Teamwise herstelt parkeerdeuken en hagelschades aan voertuigen voor B2B-klanten of in de naam van een B2B-klant aan eindklanten-voertuigen. Hierbij zetten wij in op de PDR-techniek: Paintless Dent Removal/Repair. In het Nederlands wordt het ook uitdeuken zonder spuiten (UZS) genoemd. Voor onze reguliere klanten passen wij PDR ook bij carrosserievoorwerk toe, namelijk in de vorm van PTP (push to paint) en GPR (glue pull repair). Elke techniek helpt om duurzamer te kunnen herstellen en de doorlooptijden voor klanten te kunnen verkorten. Nast de diensten biedt Teamwise ook GPR-gereedschap met trainings aan en is Teamwise de exclusive leverancier voor de TeamEyes hagelscanner in BeNeLux.
TeamEyes is een hagelscanner, die de deuken van een hagelschade aan een voertuig in kaart brengt en als output een digitale tellijst genereert. TeamEyes is het beproefde hulpmiddel bij de snelle en objectieve vaststelling van hagelschaden aan personenauto's en lichte bedrijfswagens. De lichtgewicht structuur kan in luttele minuten worden opgesteld, gekoppeld aan de eigen Windows hardware en met behulp van de bijgeleverde software gebruiksklaar worden gemaakt voor het scannen.
Keco is een gespecialiseerd merk voor gereedschap voor de innovatieve en duurzame GPR-techniek, die door Teamwise wordt toegepast en tijdens trainings aangeleerd aan de klanten van Teamwise. Teamwise is de exclusieve officiële leverancier van Keco producten in Nederland en biedt zijn klanten hiermee de best-in-class gereedschap voor de GPR-techniek.

Diensten

Reparatie geschiedt door de inslag in het plaatwerkmateriaal van staal of aluminium van de achterzijde te benaderen met speciaal ontwikkeld gereedschap en de inslag er behoedzaam uit te masseren tot het plaatwerkmateriaal de oorspronkelijke vorm aanneemt en behoudt. Soms is het nodig om het plaatwerk iets op te warmen om de oorspronkelijke vorm er weer helemaal in te krijgen. Voor het benaderen van het plaatwerk is het vaak noodzakelijk om delen zoals de hemelbekleding, wielkuipbeschermers, koplampen en achterlichten te laten demonteren door de R&I technicus en na voltooiing ook weer te monteren. Is het plaatwerkmateriaal van de achterzijde niet goed te benaderen, dan kan de PDR-technicus kiezen voor de lijmtechniek waarbij speciale trekdopjes op het plaatwerk worden gelijmd. Met een trektool wordt het dopje en het plaatwerk dan behoedzaam omhoog getrokken. Bij diepere inslagen geschiedt dit in fasen. Na het trekken wordt de zone om de deuk vrij gemaakt van materiaalspanning door er zachtjes op de kloppen met een kunststof stift/hamer. Afsluitend wordt het onderdeel licht gepolijst om de laklaag weer te laten glimmen en te beschermen.
Push to Paint (PTP) is een reparatie-methode in de carrosserie-herstelbranche die gebruikt wordt om kleine beschadigingen van een voertuig met bestaande of onvermijdbare lakschade te repareren zonder dat het nodig is om het gehele paneel te vervangen. Bij de PTP-methode wordt gebruik gemaakt van een speciaal gereedschap om de beschadigde lak op te duwen of te trekken totdat het oppervlak weer glad is, waarna de beschadiging wordt gespoten met nieuwe lak. Dit zorgt voor een snelle en kosteneffectieve manier om kleine beschadigingen te repareren zonder dat er een nieuw paneel hoeft te worden aangebracht.
Glue Pull Repair (GPR) is een reparatie-methode in de carrosserie-herstelbranche die gebruikt wordt om kleine tot middelgrote beschadigingen in de lak van een voertuig te repareren. GPR is een techniek waarbij speciale, geschikte trekkers, zoals de tools van Keco met lijm worden aangebracht op de beschadigde oppervlakte en vervolgens worden opgetrokken. Dit trekt de lijm samen met de onderliggende carrosserie op waardoor een glad oppervlak ontstaat. Indien nodig wordt dan gespoten met nieuwe lak. Maar in vele gevallen, laten zich zelfs middelgrote schades volledig verwijderen, zonder te moeten spuiten, door geschikte trekkers op de juiste manier in te zetten. Dit is een effectievere methode dan PTP, waar de schade een bepaald niveau van complexiteit overstijgt, en wanneer er geen toegang tot de carrosserie bestaat, om van de achterkant te kunnen duwen. De GPR-methode zorgt voor een grotere precisie in de reparatie vanuit de buitenkant, dan de klassieke punctuele lijmtechniek, die vaak bij PDR-specialisten toepassing vindt. GPR is geschikt voor grotere beschadigingen dan PDR of PTP.
R&I is een afkorting voor Remove & Install en betekend demonteren en monteren van voertuigonderdelen. Dit is een noodzakelijke stap bij het uitvoeren van PDR, PTP of GPR. In het geval van hagelschadeherstel zijn getrainde hagelschade-R&I-technici nodig, om het hoge aantal voertuigen op korte tijd te kunnen voorbereiden voor de andere stappen in het herstelproces. Na toepassing van bijvoorbeeld PDR moet de R&I-technicus de gedemonteerde onderdelen snel en vakkundig monteren, zodat de auto weer in de oorspronkelijke staat is. Teamwise heeft een uitgebreid netwerk aan R&I-specialisten voor hagelschades, zodat Teamwise bij calamiteiten snel kan reageren en de klanten van Teamwise snel geholpen kunnen worden.
Afhankelijk van de diameter en complexiteit van het deukje en van de locatie waar zich het deukje zich bevindt, kan een deukje in minder dan 10 minuten verwijderd worden of duurt het een veelvoud daarvan. In principe zijn alle deukjes herstelbaar als de lak niet gescheurd of gebroken is en genoeg vrije toegang van voor- en/of achterzijde bestaat. Soms is het dus nodig om, behalve PDR, ook nog demontage en montage van voertuigonderdelen toe te passen. Dit kost bijkomend tijd en moeite en vergt ook veel ervaring van de technicus omdat alle auto's immers verschillend opgebouwd zijn. Ervaring en repetitie maken hier het verschil tussen breken en demonteren, tussen uitdeuken zonder spuiten en uitdeuken met spuiten.
Hagelschades zijn groter, omdat er veel meer deuken overal op en rond de auto verdeeld zijn. Bij lichte schade, zijn de deukjes klein en laag in aantal en het kan herstel binnen een dag gebeuren. Bij heel complexe hagelschade kan het herstel tot 3 dagen duren. Zodra andere onderdelen beschadigd zijn, die niet met de PDR techniek hersteld kunnen worden (lakschade, gebroken glas, raamlijsten) moet hier extra tijd voor de bijkomende werkzaamheden ingepland worden.

TeamEyes

TeamEyes scant het voertuig als het onder de LED-boog met 5 BUHDA camera's door rijdt en toont de beelden na een korte verwerkingstijd in de software. De gebruiker; de schade-expert of schadehersteller kan in de software de carrosseriedelen met hagelschade aanduiden waarna de software het resultaat genereert in de vorm van aantal en diameter van de deuken. Door de manuele selectie van de delen kan de TeamEyes output worden gebruikt in een scala aan schadebegrotingsprogramma's.
TeamEyes is ideaal voor toepassing in België, Nederland, en Luxemburg vanwege het lage gewicht, korte opbouw- en afbouwtijd en simpele setup waardoor het systeem snel te verplaatsen is naar scanlocaties in de nabijheid van de getroffen klanten. Door de beperkte hoogte van het systeem kan dat bij dealers, schadeherstellers, maar ook bij speciaal voor het doel ingerichte (pop-up) centra. TeamEyes kan beschikbaarheid o.b.v. ingezet op huurbasis worden door TeamEyes, maar ook in eigendom worden verworven door de verzekeraar, handler, leasemaatschappij, claims-expertiseorganisatie, dealer of schadehersteller.

Milieu

Absoluut JA! Alles aan Teamwise draait om milieuvriendelijk ondernemen. Tijdens de oprichting hebben de oprichters alle kernwaarden en motivaties bij elkaar gelegd en zijn uitgekomen op een simpele maar heel krachtige slogan: "Samen sterk in milieuvriendelijk waardeherstel"

Het is een vastgelegde doelstelling van Teamwise in onze visie, missie en in onze dagelijkse activiteiten om schadeherstel zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Misschien is het te gemakkelijk om te zeggen dat onze kerncompetentie (PDR) al heel wat milieuvoordelen heeft. In plaats van vernieuwen wordt een onderdeel of de volledige auto hersteld. Dit bespaart materiaal, transportkosten, lakken, en reduceert afval. Meer nog levert het een sociale bijdrage, omdat het uitgevoerde werk vergoed wordt in plaats van een stuk materiaal uit andere delen van de wereld. Hiermee draagt het in Nederland/ België bij aan koopkracht en de binnenlandse economie.

Maar wij zorgen ook ervoor dat onze eigen footprint minimaal is. Zo kunnen wij op klantwens en indien de faciliteiten dat toelaten onze eigen energie opwekken op projecten door het gebruik van mobile zonnecollectoren, scheiden wij nauwkeurig alle afval en gebruiken voor verbruiksmateriaal alleen volledig afbreekbare producten. Zo mogelijk ook producten die milieuvriendelijk en in Nederland op een sociaal aanvaardbare manier zijn geproduceerd. Maar vooral bij klantenmobiliteit streven wij naar nieuwe wegen. Wij hopen in de toekomst klanten zelf te kunnen halen/brengen met voertuigen met alternatieve aandrijftechnieken om minder voertuigen op straat te hebben en het brandstofverbruik te minimaliseren. Indien klanten hiertoe bereid zijn, kunnen wij ook elektrische fietsen aanbieden.

Heeft u een idee, hoe wij nog minder footprint kunnen achterlaten of nog meer kunnen doen voor het milieu? Laat het ons dan weten via het contact-formulier. milieu? Laat het ons dan weten via het contact-formulier.

Contact
Wij werken in 95% van alle gevallen via Online-conferentie-tools samen en beperken samenkomsten tot de nodige momenten waar wij toegevoegde waarde zien van fysiek samenzijn. Dit kunnen contractgesprekken of presentaties bij klanten zijn, maar ook fysieke workshops en certificeringsmomenten voor onze leden, waar we ook aan teambuilding doen.

Verplaatsingen plannen zowel milieu-gerelateerd alsook voor wat betreft economische kosten. Samen met onze klanten streven wij ernaar om herstelwerkzaamheden te clusteren en de routes van onze leden te optimaliseren. Dit bespaart tijd, geld, en CO2. Uiteindelijk reduceert dit ook de kosten voor de eindklant. Door ons nationaal netwerk van leden, zijn de wegen tot iedere klant kort en kunnen wij ook in noodgevallen snel reageren. Wij ontwerpen momenteel een gestandaardiseerd tool-kit voor onze leden, dat mobiel genoeg is om volledig in een klein elektrische personenwagen te passen, zodat zij niet altijd met grote dieselvans moeten rijden, maar met onze eigen elektrische voertuigen, die weer door eigen zonnecollectoren worden opgeladen.

Lidmaatschap

Leden delen onze visie dat men als team sterker is dan een individu en ieder lid minder lasten hoeft te dragen. Teamwise zorgt als overkoepelende organisatie voor de klantenstroom en het regelmatige werkaanbod, terwijl de leden de verplichting aangaan, om in zekere mate ter beschikking te staan en in de naam van Teamwise herstelopdrachten uit te voeren.

Het is een symbiose, waarbij service-continuïteit en -kwaliteit combineerbaar worden met familie, het sociale leven, gezondheid en financiële stabiliteit. Alle leden blijven zelfstandig en hebben hun eigen klantenkring, zodat zij niet afhankelijk zijn/worden van Teamwise. Anderzijds streeft Teamwise ernaar om zo attractief mogelijk werk te genereren, zodat de technici uit eigen initiatief ervoor kiezen om lid te worden en zelfs hun eigen opdrachtstroom via Teamwise te laten lopen.

Teamwise focust op structurele klantencommunicatie en technologische integratie uit naam van alle leden. Op die manier kunnen Teamwise-opdrachten efficiënt verdeeld worden en hebben de klanten van Teamwise de zekerheid dat de afspraken altijd worden nagekomen - ook in het geval van afwezigheid door ziekte of persoonlijke omstandigheden. Ook de administratie wordt technologisch geautomatiseerd, zodat de leden hun tijd voor Teamwise heel efficiënt kunnen inzetten en niet lang bezig zijn met onderhandelingen of facturatie.
Wij willen ons netwerk vergroten om meer werk door leden te kunnen laten uitvoeren en een betere landelijke dekking te hebben. Dus zijn we altijd op zoek naar geschikte PDR-technici die aan onze hoge eisen en voorwaarden kunnen en willen voldoen. Wij hebben hiervoor een selectieproces vastgelegd. In eerste instantie dient een geïnteresseerde PDR-technicus contact met ons op te nemen en leren wij elkaar kennen. Hierbij gaan wij ook de kwaliteit van het werk toetsen, indien wij elkaar nog niet kennen. In fase 2 geven wij de mogelijkheid om opdrachten in de naam van Teamwise uit te voeren. Als na een bepaalde tijd blijkt dat zowel de herstel-kwaliteit als ook de service-kwaliteit gelijkblijvend op top niveau zijn en als we zien dat u als persoon bij Teamwise past, dan laten wij u voor een testperiode als temporair lid toe. Na afloop van deze periode, waarin u bijna dezelfde rechten geniet, als onze leden, gaan wij samen, dus de bestuurders en de leden beslissen, of het goed is, om het lidmaatschap aan u toe te kennen. Vanaf dit moment bent u lid en geniet van alle rechten.